شنبه، 16 فروردین 1399 | 2020 Saturday 04 ,April  

نگاه ایران: جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با فارس، پیرامون اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب در مورد عدم دخالت ایشان درجریان انتخاب اعضای کابینه دوازدهم، اظهار داشت: رهبری در تمام ادوار در رابطه با برخی از اعضای کابینه نظراتی داشته اند که همه رؤسای جمهور آن را مدنظر قرار داده اند.

وی با تاکید بر اینکه نباید به این سمت برویم که مسئولیت های خود را به راس حاکمیت انتقال دهیم و برای مثال بگوییم رهبری در مورد این وزرا نظر داشتند، تصریح کرد: چون این به نوعی هم مسئولیت رهبری را افزون می کند و هم خطاهای وزرا را به نام رهبری می نویسد و طبق قانون اساساً چنین چیزی مطرح نیست.

خانجانی با بیان اینکه رهبری همواره بررعایت ساختارهای قانونی و مرّ قانون تاکید داشته و دارند، خاطرنشان کرد: انتقال مسئولیت ها در فضای اجتماعی و سیاسی به رهبری اصلا درست نیست و رئیس جمهور باید از اختیارات خود استفاده کند و افرادی را که فکر می کند بر اساس منافع ملی و نگاه به آینده کشور و افکاری که او را انتخاب کرده اند، انتخاب کند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ضمن بیان اینکه رئیس جمهور باید مسئولیت انتخاب افراد را بپذیرد و به مجلس بگوید بر اساس مشی خود و انتخاب مردم این افراد را شایسته برای خدمت می دانم، گفت: اگر مجلس هم به این افراد رای نداد باید مسئولیت این افراد را باید بپذیرند. اینکه مجلس بگوید رهبری اشاراتی داشتند یا رئیس جمهور بگوید رهبری نظرشان این بود، به نوعی فضای جامعه را درمسیری نادرست قرار میدهد و زمینه اینکه افراد از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی کنند رافراهم می کند.

وی با تاکید بر اینکه قطعاً رئیس جمهورمحترم چنین اظهاراتی را مطرح نکرده اند، تصریح کرد: اینکه برای مثال بعضی افراد این را مطرح کنند که نظر رهبری بر ماندن فلان وزیر است، جفای به رهبری و قانون است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه مشورت های بین رئیس جمهور و رهبری باید صورت گیرد، گفت: این مشورت ها در طول ادوار ریاست جمهوری و هم در زمان آقای موسوی، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقایان خاتمی و احمدی نژاد انجام می شد.

وی ادامه داد: اینکه در جامعه تسری دهیم که این کابینه با نظر رهبری بسته شده، خوشایند نیست و سلامت قانون ومسیر آن را تحت الشعاع قرار می دهد. همچنین نه برای شأن و منزلت رهبری و نه برای اختیارات رئیس جمهور درست است.

خانجانی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور هرکسی را معرفی می کند باید مسئولیت آن را بپذیرد و بگوید من این افراد را انتخاب کرده ام، گفت: طبیعتا رئیس جمهور چه با رهبری و چه با رؤسای قوا و سایرافراد و جریانات سیاسی مشورت می کند ولی آنچه رئیس جمهور معرفی می کند مسئولیتش بر عهده خود رئیس جمهور است و نباید آن به نام رهبری ثبت شود که فردا اگر فلان وزیر عملکرد غلطی داشت بگویند دلیل این عملکرد ضعیف معرفی رهبری بوده است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code