| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران/گروه اجتماعی: در جلسه هفتگی شورای شهر رشت که امروز عصر در صحن این شورا برگزار شد اعضای ناظر انتخابات اعضای شورای سرمایه گذاری تعیین شدند و همچنین اعضا تصویب کردند  که برای کمک به سپیدرود رشت،شهرداری صدمیلیون تومان به این تیم کمک کند.به گزارش نگاه ایران در این جلسه همچنین به مناسبت روز تکریم بازنشستگان، از دو تن از بازنشستگان شهرداری تقدیر به عمل آمد. اسماعیل حاجی پور در صد و سیزدهمین نشست شورای شهر رشت به انتقاد از شهردار رشت پرداخت و خواستار ثبات مدیریتی و اتمام عزل و نصب ها در این ارگان شد. این عضو شورا همچنین از ثابت قدم شهردار رشت درخواست کرد که هر دوهفته یک بار برای ارایه  گزارش به اعضا در صحن علنی شورا حضور پیدا کند. فاطمه شیرزاد که به عنوان ناطق دوم سخن می گفت درباره لزوم جمع آوری آب های سطحی سخن گفت و از مدیران امر درخواست کرد تا نسبت به جمع آوری آب ها اقدامات سریع تری به عمل آورند. این عضو شورا همچنین از اختصاص پیدا کردن اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای احیای رودخانه های زرجوب و گوهر رود انتقاد کرد. در بخش دیگری از جلسه هم  4عضو شورا محمود باقری، عباس صابر، امیرحسین علوی و مجید رجبی به عنوان اعضای هیات عالیه سرمایه گذاری کاندیدا شدند که در نهایت محمود باقری و عباس صابر  ۱۵ رای و امیرحسین علوی و مجید رجبی هرکدام ۱۳ رای کسب کردند. بخش پایانی نشست هم تصویب لایحه پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به تیم فوتبال سپیدرود رشت بود.   شورای شهر مهر (25) شورای شهر مهر (28) شورای شهر مهر (31) شورای شهر مهر (29) شورای شهر مهر (27) شورای شهر مهر (26) شورای شهر مهر (24) شورای شهر مهر (22) شورای شهر مهر (17) شورای شهر مهر (21) شورای شهر مهر (20) شورای شهر مهر (19) شورای شهر مهر (18) شورای شهر مهر (16) شورای شهر مهر (15) شورای شهر مهر (14) شورای شهر مهر (13) شورای شهر مهر (12) شورای شهر مهر (11) شورای شهر مهر (10) شورای شهر مهر (8) شورای شهر مهر (7) شورای شهر مهر (5) شورای شهر مهر (4) شورای شهر مهر (3) شورای شهر مهر (32)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code