| یکشنبه، 05 بهمن 1399
با حکم رییس دادگاه کیفری شهرستان شفت:
       کد خبر: 12979
نگاه ایران: پرونده ۲۰نفر از کشاورزان شهرستان شفت با آتش زدن کاه و کلش بخشی از درآمدشان که می توانستند با فروش کاه و کلش بدست بیاورند، را آتش زدند، در حال بررسی است. طی حکمی رییس دادگاه کیفری شهرستان شفت متخلفی که اداره حفاظت محیط زیست به جهت آتش زدن کاه و کلش به دادگاه معرفی کرده بود را به جزاء نقدی پنج میلیون ریال محکوم کرد. به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست شفت علی فرهی رئیس این اداره اعلام کرد: امسال ۲۰ نفر از متخلفین آتش زدن کاه و کلش به دادگاه معرفی شدند که پس از پیگیری های بعمل آمده و با همکاری دستگاه قضائی در حال بررسی است. وی اضافه کرد: البته از قبل از شروع فصل برداشت برنج اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی و آموزش کشاورزان توسط اعضاء کارگروه پسماند شهرستان انجام گرفته است و متخلفین دیگر بهانه ای برای انجام کارخود ندارند و امیدواریم که این اقدامات پیشگیرانه در سال آینده از تعداد تخلفات بکاهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code