| دوشنبه، 29 دی 1399
نگاه ایران: پیام صادقیان بازیکن جنجالی که فصل قبل در پرسپولیس توپ می زد این فصل به نفت تهران پیوست.او بعد از ایجاد حاشیه های فراوان پیرامونش به توصیه علیرضا منصوریان در این فصل با آرامش بیشتری به کار خود مشغول است.صادقیان که پیش از این تویوتا و بی ام و میلیاردی سوار می شد، برای کنار گذاشتن حاشیه ها و به توصیه علیرضا منصوریان، با پراید تردد می کند. پیام صادقیان

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code