| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین اعلام کرد: متوسط تراز آب دریای کاسپین در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۹ سانتی متر افت داشته است. این مرکز بر اساس گزارش کمیته هماهنگی آب و هوا شناسی و مراقبت های محیطی دریای کاسپین (CASPCOM) اعلام کرد افت تراز آب، به دلیل تغییرات بیلان آبی دریا است که از طریق کاهش ورودی رودخانه ها به خصوص رودخانه ولگا ایجاد شده است؛ چرا که ۸۵ درصد آبدریای کاسپین ازدو رود ولگا و اورال تامین می شود. در این گزارش که بر اساس داده های مشاهداتی دو ایستگاه «ماخاچ کلا» و «جزیره تولنی» در فدراسیون روسیه تنظیم شده است، میانگین داده های تراز آب ایستگاه «ماخاچ کلا» در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی نسبت به همین دوره در سال گذشته ۱۹ سانتی متر کاهش نشان می دهد. همچنین در ایستگاه «جزیره تولنی» این کاهش بالغ بر ۲۴ سانتی متر نسبت به دوره مشابه در سال قبل بوده است. بر اساس این گزارش؛در شش ماهه اول سال ۲۰۱۵ میلادی دبی رودخانه ولگا بالغ بر ۱۰۳. ۶ کیلومتر مکعب بوده است که نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۴۰ کیلومتر مکعب) حدود ۲۶ درصد کاهش نشان می دهد. بر این اساس، آورد این رودخانه نسبت به میانگین آورد ۳۰ سال گذشته ۱۶۲ کیلومتر مکعب یعنی حدود ۳۶ درصد کاهش داشته است. طبق اعلام مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای کاسپین، میانگین تراز آب دریای کاسپین در سه ماهه فصل بهار سال ۹۴، بر اساس آمار ایستگاه های بندرانزلی و آشوراده (بندرترکمن) معادل 26.85متر بر اساس کد ارتفاعی خلیج فارس بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ سانتی متر کاهش نشان می دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code