| چهارشنبه، 09 فروردین 1402
نگاه ایران:در راستای گسترش خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور و با توجه به راه اندازی خدمات جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این مرکز اقدام به برگزاری فراخوان از بین واجدین شرایط به صورت محدود در حوزه های قضایی مراکز استان های کشور می نماید. این فراخوان از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ به مدت ۳۱ روز از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی قابلیت ثبت نام دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code