| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران: معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از آغاز اجرای آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه امسال خبر داد. وحید طیفوریبا بیان اینکه طرح آزمایشی یادشده از چهارم آبانماه سال جاری تا چهارم آذرماه در استان برگزار می شود، افزود: انجام این طرح آزمایشی برای جلوگیری از بروز خطا در سرشماری اصلی (هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵) در یک حوزه آماری کوچک تر در شهرستان رشت اجرایی می شود. وی اظهار کرد: از نتایج این سرشماری جمع آوری اطلاعات در خصوص ساختار جمعیت، مهاجرت، ویژگی های اجتماعی، آموزش، باروری و مسکن در کشور و پایین ترین سطح جغرافیایی در استان ها است که نتایج حاصله از آن برای برنامه ریزان، تصمیم گیران و پژوهشگران بسیار کاربرد دارد. وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح سرشماری آزمایشی برای جلوگیری از بروز خطا در سرشماری اصلی تصریح کرد: بر اساس استاندارد های آماری و با تاکید و توصیه سازمان ملل متحد ضروری است که قبل از اجرای سرشماری تمامی جوانب، روش های مسایل فنی و اجرایی به دقت در ابعاد کوچک تر مورد بررسی قرار گرفته تا قبل از اجرای اصلی، ارزیابی های لازم در خصوص فعالیت ها و برنامه ها پیش بینی شده انجام تا به این ترتیب از بروز خطا و اتلاف منابع در اجرای اصلی سرشماری جلوگیری شود. طیفوری در خصوص این تمهیدات (سرشماری آزمایشی) که به طور معمول یک سال قبل از اجرای اصلی سرشماری انجام می شود عنوان کرد: در سرشماری آزمایشی مناطق محدودی در کشور انتخاب و تمامی روش های اجرایی و فنی، همانند سازی شده و مشابه سرشماری اصلی اجرا خواهد شد. وی یادآورشد: آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن، در پاییز سال جاری در منطقه ۳ شهر تهران، مناطق شهری شهرستان میناب، مناطق شهری و روستایی شهرستان های بندر ترکمن (گلستان)، دهلران (ایلام) و آبیک (قزوین) و یک حوزه آماری در شهر مرکزی سایر استان ها را در بر می گیرد. به گفته طیفوری؛ آزمایش سرشماری استان گیلان در یک حوزه آماری نمونه در شهر رشت انجام می شود. وی درباره نحوه اجرای این سرشماری آزمایشی گفت: سرشماری آزمایشی در استان گیلان به شیوه مصاحبه حضوری با پرسشنامه الکترونیکی طراحی شده در تبلت صورت می گیرد، در این روش با مراجعه مستقیم ماموران سرشماری، اطلاعات مورد نیاز از خانوار ها پرسش و جمع آوری می شود. وی اضافه کرد: اجرای آزمایش سرشماری در یک حوزه نمونه شهر رشت از تاریخ چهارم آبان تا چهارم آذر ماه انجام می شود و خانوار های ساکن در آن حوزه مورد سرشماری قرار می گیرند. طیفوری با اشاره به اهمیت ارزیابی نتایج اجرای آزمایش سرشماری در استان از مردم خواست تا هر چه بیشتر مشارکت و همکاری مردم با ماموران سرشماری در اجرای آزمایشی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن را داشته باشند. وی یادآورشد: ارائه اطلاعات درست و صحیح، نقش مهمی در اجرای هرچه بهتر این سرشماری و برنامه ریز ی های کشور خواهد داشت که این امر در نهایت به بهبود وضعیت کشور و رفع مشکلات و نیازهای مردم خواهد انجامید
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code