| شنبه، 27 دی 1399
نگاه ایران: جایزه صلح نوبل 2015 به 4 تشکل غیردولتی - صنفی تونس تشکیل دهنده کمیته چهارجانبه برگزارکننده گفتگوهای ملی (آشتی ملی) تونس رسید. در این گفتگوها مهمترین احزاب سیاسی تونس به توافقی برای تشکیل دولت جدید این کشور دست یافتند. این گفتگوها باعث خروج تونس از بحران سیاسی شد.
قبل از این محمدجواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا،  پاپ فرانسیس و  آنگلا مرکل صدراعظم آلمان مهمترین کاندیداهای احتمالی دریافت جایزه نوبل صلح 2015 بودند.
جایزه صلح نوبل برخلاف دیگر جوایز نوبل در نروژ و توسط کمیته ای به نمایندگی از پارلمان این کشور اهدا می شود.
گفتگوهای ملی تونس برای حل بحران سیاسی این کشور در سال 2013 به پیشنهاد تعدادی از تشکل های غیردولتی و صنفی در تونس مشهور  به کمیته چهارجانبه برگزار شد. کمیته چهارجانبه نقشه راهی را در اختیار احزاب سیاسی اصلی قرار داد.
کمیته چهارجانبه برگزارکننده گفتگوهای ملی تونس شامل اتحادیه سراسری کار تونس، اتحادیه صنایع، بازرگانی و صنایع سنتی تونس،  انجمن دفاع از حقوق بشر تونس و کانون ملی وکلای تونس هستند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code