| دوشنبه، 05 مهر 1400
نگاه ایران: کاظم دلخوش تاکید کرد: دولت باید کابینه ای را معرفی کند که افرادی توانمند و به دور از دیدگاه های تند سیاسی در آن حضور داشته باشند. به گزارش ایسنا، سیدکاظم دلخوش با تاکید بر اینکه «آقای روحانی در چهارسال آتی باید ساماندهی اقتصاد کشور را در دستور کار خود داشته باشد» گفت: به نظر می رسد آقای روحانی در این بخش نباید ریسک کند و افرادی را در کابینه به کار گیرد که توانمند، کارشناس و به دور از دیدگاه های تند سیاسی باشد.

این نماینده مجلس افزود: به نظر می رسد چیدمان کابینه باید به گونه ای باشد که افرادی که تجربه کافی دارند و می توانند به نظام و حاکمیت کمک کنند، شناسایی و مشخص شوند و آن ها را وارد عرصه کنند.

نماینده مردم صومه سرا در مجلس با بیان اینکه «حضور زنان در کابینه هم می تواند کمک کننده باشد» گفت: در سال های اخیر نیز خانم هایی بوده اند که مسئولیت های مهمی را عهده دار شده اند و دولت آقای روحانی می تواند جایگاهی را برای حضور زنان در کابینه در نظر گیرد.

دلخوش همچنین بیان کرد: البته در مورد جوان گرایی کابینه باید افرادی وارد عرصه شوند که از پختگی و تجربه لازم برخوردار بوده و آموزش دیده باشند زیرا اگر این افراد تخصص و تجربه لازم را نداشته باشند، کار کردن آن ها در این عرصه های مهم کار سختی است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code