| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه های امروز نماز خواستلر خروج ایران از برجام شد. بخش هایی از اظهارات امام جمعه مشهد در ادامه می آید. در موضوع برجام، هم متشکرم و هم متعجبم؛ تعجب می کنم که متولیان سیاست خارجی کشور دو سال که بدعهدی های آمریکا این طور به افتضاح کشیده شد، سکوت کردند متشکرم که اخیراً زبان متولیان سیاست خارجی ما باز شده که اگر آمریکا بخواهد برجام شکنی داشته باشد، ما نیز از برجام خارج می شویم خروج از برجام یعنی خروج از یک ضرر و زیان مهلک، کشنده استقلال این مملکت هرکجا مشت به صورت آمریکا زدیم و در برابر استکبار مقاومانه ایستادیم، دشمن عقب نشینی کرد و ذلیل شد ما شیعه و دنباله رو امام صادق هستیم، دو روز شکم ما عقب بیفتد، به خاطر نشان گرفتن سفره ما در تحریم اقتصادی، باید دستانمان را بالا بگیریم که مذاکره می کنیم و حرف می زنیم؟ امیدواریم عزیزان مسؤول دستگاه اجرایی و مجلس با همین فرمان جلو رفته و تن به سازش، تعامل و حتی لبخند به این دشمن ندهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code