| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:  امیر تتلو اعلام کرد که تتوی بی حجاب مادرش را با حجاب کرده است.
او که در  چند روز اخیرحاشیه ساز شده است, عکس جدیدی را درباره تتو چهره مادرش منتشر کرد. امیر تتلو نوشت: من همیشه تغییرو اول از خودم شروع کردم که جا واسه حرف مفت نمونه و هوادارام سرشون بالا باشه همیشه !! خودم اشتباهم این بود که عکس مادرمو بى حجاب تتو کرده بودم و دورم آدماى بى حجاب بودن !! دیگه نیستن !! نه دوست دختر دارم نه دوست معمولى و نه کوفت و نه زهر مار ! حتى عکسه مادرمم تو تتوم با حجاب کردم ! پس فردا هم اگه زن بگیرم مطمئن باش که فقط تو چادر میبینى و بچه ى هفت سالم هم تو چادره قطعا !! مثل وحید شمسایى, میگى نه ؟!؟ بشین تماشا کن

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code