| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:پوریا شکیبایی با انتشار عکسی از خود و پدرش نوشت: «آنقدر محکم شما را گرفته بودم تا نکند روزى این عکس به اندازه امروز دور و غریبه شود. به خیالم زمان را نگه داشته بودم.» پوریا شکیبایی، فرزند زنده یاد خسرو شکیبایی با منتشر کردن عکسی از خود و پدرش در صفحه اینستاگرامش نوشت: « جهان من با جهان تو متفاوت است/ در جهان من فکر کردن به تو عبادت است/ در جهان تو فکر شدن به تو، عادت. پ ن؛ آنقدر محکم شما را گرفته بودم تا نکند روزى این عکس به اندازه امروز دور و غریبه شود. به خیالم زمان را نگه داشته بودم.»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code