| پنجشنبه، 10 آذر 1401
نگاه ایران: در راستای مدیریت بهینه شهری، مشارکت شهروندان یکی از ضروریات توسعه قلمداد می شود و این مهم از طریق سرای محله محقق می گردد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک - محمد پور ناصرانی راه اندازی سرای محله را تحولی ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر رویکرد شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی عنوان کرد و اذعان داشت: مدیریت شهری و شهرداری رشت در طول سالهای اخیر مبتنی بر اقتضائات روز و در جهت پاسخگویی به مطالبه فراگیر شهروندان مبنی بر مشارکت بیشتر در عرصه های مختلف شهری از طریق انجام اقداماتی مانند تشکیل مدیریت محله، راه اندازی کارگروه های مردمی و توسعه کمی و کیفی مشارکت شهروندان محترم رشت گام های موثری را برداشته است. شهردار منطقه یک در ادامه به تاثیر مثبت اوقات فراغت در جوامع امروزی اظهار داشت: اوقات فراغت چنان در پدیده جوانی تنیده است که باید آن را منشاء شناخت و به رسمیت شناخته شدن دوران جوانی و هویت دانست. وی افزود: با توجه به نقش ارتقا بهداشت روانی فرزندان در سراسر دوران زندگی یک خانواده و افزایش فشارهای روزمره زندگی بر خانواده ها، تطبیق سبک مثبت فرزندپروری را برای آنها بصورت چالش بزرگی مطرح نموده است که تکنیک های فرزندپروری نام روشی است که با کمک آن، والدین می توانند بهتر و موثرتر با فرزندانشان ارتباط برقرار کرده، بر آن ها کنترل بیشتری داشته، به رشد شخصیت سالم و پیشگیری از مشکلات روانی در آنها کمک کنند. لذا در جهت کسب مهارت و آموزش صحیح فرزند پروری و پرکردن اوقات فراغت ویژه ایام تابستان، چهارشنبه 11 مرداد سال جاری کارگاه آموزشی تکنیک های صحیح فرزند پروری برای والدین از ساعت 16 الی 17:30 و روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 19 الی 20:30 کارگاه آموزشی تکنیک های نقاشی در سرای محله معلم برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code