| شنبه، 27 دی 1399
نقدی بر وضعیت این روزهای تئاتر و تئاتری های گیلان
       کد خبر: 12728
[caption id="attachment_12998" align="alignright" width="136"]وحید شعبانی وحید شعبانی*[/caption] از جشنواره ی سال ۹۳ تئا تر اداره ی ارشاد استان گیلان شروع می کنم. جشنواره ها را به نام شهر ها و استان ها نباید شناخت. باید دید چه افرادی در چه سازمانی آن را برگزار می کنند؛ جشنواره ی سالانه ی تئا تر ارشاد. این روز ها بیشتر می شنوم بحثهای مربوط به نقد کردن و نقد نکردن تئا تر را. برخی از دوستان به شکلی مضحک بر آنند که نقدکنندگان را به دو دسته ی اصلح و غیر اصلح تقسیم کنند تا با این ترفند کودکانه بتوانند از زیر تیغ انتقادات عمومی جان به در ببرند. بعد از بیانات یوسف فخرایی در تئا تر ارشاد، دروازه ی تازه ای از بحث پیرامون تئا تر در رشت باز شده است. طعنه آمیز است که پیش از بیانیه ی فخرایی، چنین دیدگاههایی از سوی بسیاری از جوانهای پیرامون تئا تر ابراز می شد که دوستان نقدگریز به واسطه ی همان ترفند مذکور (نقد کننده ی اصلح و نقد کننده ی غیر اصلح) آن را در نطفه خفه می کردند. خوشبختانه تاریخ به بشر تحمیل کرده است که دست بالای دست بسیار است. شاید در سالن رحمدل بتوانند صدای یک جوان تازه کار را ببرند اما صدای یوسف فخرایی را در وارش هم نمی توانند.از اینجا شروع کنم که اصلا نقد کننده ی اصلح کیست و چه کسی صلاحیت تعیین این را دارد که بگوید شما برای نقد تئا تر رشت اصلح هستید یا نه؟ یوسف فخرایی با ارج نهادن به مخاطب آغاز می کند؛چگونه تماشاگری این چنین مشتاق، صبور و متین را ندیدید؟ بسیار به آن ها افتخار می کنم. اما دوستان نقدگریز با حمله به مخاطب آغاز می کنند و او را فاقد صلاحیت اظهار نظر عمومی می نامند.فخرایی از خود و از خود تئاتری ها آغاز می کند؛ متاسفانه دیواری کوتاه تر از تئا تر وجود ندارد چون هر کسی که بخواهد می تواند از آن بالا برود و بازی کند؛ متن بنویسد و کارگردانی کند. این هراس بزرگیست... این در حالیست که دوستان نقدگریز از مخاطب آغاز می کنند. با این گفته که:اصلا این آقا چه کاره است؟ چند کار تئا تر کرده است؟ سابقه اش چیست؟ تا حالا کجا بوده؟ وقتی ما در جشنواره ی دوغ دونقوز آباد داشتیم جایزه ها را درو می کردیم این طفل ها کجا بودند؟ برو بچه! من قد موهای سرت تئا تر کار کرده ام! بله. راست می گویند. وقتی سالنهای ارشاد (و اخیرا سالن خانه ی فرهنگ و هنر شهرداری) و اخبار فراخوان جشنواره ها و امکانات اداری و شرح چم و خم لایی کشیدن از میان بند ها و تبصره ها ویژه ی شما بوده، باید هم رزومه تان سیاهه ی طویلی باشد. اما حالا که شما نقدکنندگان را به چالش تعیین صلاحیت می کشانید در معادله ی خنده آور ساده ای، ما هم شما را به چالش کیفیت می کشانیم. و ساده تر اینکه اگر شما تئاتری های خوبی بودید الان تئا تر در این شهر با این وضعیت اسفبار سالنهای خالی روبرو نبود. که تئاتری هایش ناچارند رفقا و اقوام و همسایگان و آبا و اجداد خود را به سالن دعوت کنند که شاید چند ردیف اول پر بشود. وقتی شما جوانهای منتقد و معترض به رویه ی فعلی هنر در حیطه ی خود را غیراصلح می دانید آن ها هم به راحتی حق دارند بگویند که تئاترتان به کفر ابلیس هم نمی ارزد. معبدتان همین سالن وارش است. و خط مقدمتان میدان شهرداری. و سفر قندهارتان تئا تر فجر. و جنگ تروا برایتان همین جشنواره های ارشادیست. خوشبختانه خود من با سابقه ی سیزده ساله ام در هنر و رسانه و مطبوعات، ابدا در حیطه ی غیر تخصصی، نقد نمی نویسم. اینجا هم به هیچوجه دنبال نقد تئا تر نیستم. بلکه مثل گذشته دغدغه ی ساختاری را دارم که بخت زلال بالندگی و شکوفایی در آنجاری نیست. به خاطر می آورم که در جلسه ی نقد تئا تر ارشاد سال ۹۳ مجری مراسم به زبان خود اعتراف کرد که اکبر رادی جوانی را به او معرفی کرده بود و آقای مجری از کمک به آن جوان ابا کرده بود و حالا که آن جوان پشت همان تریبون در کنارش نشسته بود و در حد خودش در تئا تر موفق شده بود آقای مجری پیشکسوت به این خاطره می خندید. این خاطره در خود پیامی کنایی دارد؛ چه بسیار جوانهایی که اینچنین در ریشه خشکیدند و شوقشان در نطفه خفه شد. با این اوصاف می خواهم نقدکنندگان را به گونه ای بهتر دسته بندی کنم؛ اول مخاطبانند. آن ها بعنوان کسانی که ساعتهای با ارزش خود را صرف تماشای تئا تر می کنند حق دارند با ادبیات خود و با سطح شناخت شخصی خود تحلیل کنند. آیا مگر همین مخاطب ها نیستند که تئاتری ها با التماس آن ها را به سالن می کشانند؟ هر فرد محق است اظهار نظر کند. و کسی نمی تواند خود را از دیگران فهیم تر بداند. دسته ی دوم خود منتقدین هنر هستند که راجع به تئاتر ها اظهار نظر می کنند. ما که در شهر خود ایبسن و استریندبرگ نداریم. همین است که هست. اگر تئاتریهای ما در حد بردوی باشند برایشان منتقد در حد یون چئول کیم (رئیس کانون ملی منتقدان) می آوریم. به هر حال شاید اگر بنا بقول دوستان اصلح و غیر اصلحی در کار باشد همین منتقدان تئا تر اصلح ترین ها هستند. اما در رشت چند منتقد صریح تئا تر داریم؟ اگر به دوستان باشد ترجیح می دهند همه ی تئاتر ها را آقای فرامرز طالبی نقد کند که از سر حجب و حیا و رقت قلب، از گل نازک تر به کسی نگوید. دسته ی سوم روزنامه نگاران،خبرنگاران، و ژورنالیست ها هستند. آن ها صبح و شب در جامعه حرکت می کنند. ابعاد و زوایای آن را می شناسند. یک ژورنالیست هنری که پیگیر سینما و موسیقی و ادبیات و تئا تر است خیلی بهتر از هر کسی می تواند آسیب ها و راهکار ها و ضعف ها و قوت ها را ببیند و بشناسد و بیان کند. او هرگز در بررسی تئا تر به تکنیک بازیگران و نوع کارگردانی و سبک نویسندگی و شکل دکور و کیفیت نور نمی پردازد. بلکه مسائل عمده ی برون صحنه ای را به چالش می کشد. دقیقا در همین نقطه است که دوستان نقد گریز به منتقدان خود حمله ور می شوند که نقدش غیرتخصصی است. بله. بازی و کارگردانی و دکور و نور و متن مسئله ی ما نیست. مسئله ی ما اساسی تر است. فضای هنر استان بالنده نیست. رقابت وجود ندارد. و منابع و امکانات به عدالت تقسیم نمی شود. در واقع اصلا تقسیم نمی شود. در فضایی که مدیران و برخی هنرمندان در آغوش هم عکس یادگاری می گیرند نمی توان حرف از عدالت در تقسیم بخت و امکانات و منابع زد. خواهی نخواهی افرادی که مدام از پله های ارشاد و خاتم و خانه ی فرهنگ و هنر بالا پایین می روند و به جای نامه نگاری، در آن اطاق ها پاتوق می کنند بخت بازتری برای حرکت دارند. و در این امتداد سال ها روی صحنه می روند و طبعا صاحب رزومه می شوند و احتمالا جوانی که امروز دست به کار رابطه بازی و زد و بند در تئا تر رشت شده است سال ۱۴۰۴ با اتکا به فلان رزومه و شرکت در جشنواره ی پشمکنامه ی تشتکستان، دیگران را فاقد صلاحیت نقد خواهد دانست. دوستان جان، من از رقابت بین مهدی شایان و مهدی طاهرپور حرف نمی زنم. حتی از رقابت بین به جشنواره رسیده ها و از آن بازمانده ها حرف نمی زنم. درد شهری را دارم که قلیانسرا هایش، و کوچه پشتی هایش، و خرابه هایش، و باغ هایش، و نیمه شب هایش، پر از دود و پسمانده ی استعمال کراک و حشیش و شیشه و هروئین کسانیست که شاید اگر درهای باز و محیط بالنده تری در خاتم و خانه ی فرهنگ و فلان و فلان وجود داشت خیلی بهتر از ایکس و ایگرگ می نوشتند و می درخشیدند. فضای انجمن شعر مال برخی دوستان، فضای خانه ی تئا تر مال برخی دوستان، فضای اکران و تولید مال برخی دوستان... فضای مجازی را برای ما بگذارید. *نویسنده، پژوهشگر، منتقد هنری نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code