| شنبه، 08 بهمن 1401
رئیس سازمان امور مالیاتی:
       کد خبر: 127140
نگاه ایران: سیدکامل تقوی نژاد در پاسخ به این سوال که بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرند مالیات کسر می کنند، در حالی که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی شود گفت: قانون گذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این دولت اتفاق تازه ای افتاد. وی افزود: به این ترتیب که پیش تر در بخش دولتی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش های غیر دولتی نرخ های دیگر محاسبه می شد ولی در قانون بودجه رعایت عدالت کرده و همه را یکسان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ گونه  مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در شرایط کنونی با  وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی حسابی ها به صورت آن لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت های خصوصی باید بگویم که وضعیت آن ها در زمان رسیدگی به دست می آید. به این ترتیب که اکنون حقوق کسر می شود و سال آینده که اظهار نامه می آید اطلاعات آن ها بررسی می شود. با این حال از همین تریبون اعلام می کنم کسر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن ها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی شود. ما از طریق ایسنا اطلاع رسانی می کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می گیرد و از او مالیات اخذ می شود به سازمان مالیاتی اعلام کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code