| جمعه، 03 بهمن 1399
نگاه ایران/طا ها عبداللهی: گردشگری صنعتی پررونق در جهان است که یکی از شرایط اصلی در آن نگاه علمی و آکادمیک است. تربیت راهنمایان گردشگری مجهز به علم روز از جمله کارهایی است که برای اجرای تور ها مدنظر است و هیچ توری در هیچ کجای جهان بدون این راهنمایان انجام نمی شود. دو تن از۴ تورلیدر بین المللی استان گیلان که از جمله افراد مطرح در کشور هم هستند اهل تالش اند. داوود انصاری یکی از این چهار نفر است. وی که به زبان انگلیسی تسلط کاملی دارد در تورهای خروجی کشورمان ایفای نقش می کند .او در ماجرای بی احترامی مقامات بحرینی به گردشگران ایرانی هم خبر ساز شد و با ترک نکردن هواپیمای این کشور موجب عذرخواهی این کشور از گردشگران کشورمان را فراهم کرد. وی در گفت و گو با نگاه ایران در این ارتباط توضیح داد: به عنوان شخصی که بیش از یک دهه با موضوع تورگردانی سرو کار دارم و به تدریس این رشته در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مشغول هستم آینده گردشگری کشورمان را روشن تصور می کنم. انصاری ادامه داد: گردشگری بدون اغراق یکی از صنایع بزرگ و پردرآمد دنیاست و ایران با داشتن تاریخ، فرهنگ، وضعیت خاص اجتماعی و فرهنگی همگام با آهنگ رشد جهانی آن پیش می رود. این تورلیدر روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را اتفاق خوبی برای گردشگری دانست که طی ۲ سال گذشته موجب افزایش ورود تورهای خارجی به کشور شده است. وی افزود: اگر توجه به ویژگیهای گردشگری و برنامه ریزی سیاستگذاران مورد توجه باشد موجب رشد درآمد و تضمین آینده کشور می شود. این تورلیدر تالشی ضمن اشاره به کاستی های موجود در تورهای خروجی عدم نگاه تکنیکی و آگاهی لازم را از علتهای آن می داند. وی همچنین با گریزی به تورهای ورودی مدیریت این گردشگران را درحیطه کاری افراد حرفه ای می داند که مسلط به علم روز هستند و تربیت این افراد جز در فضای اکادمیک و آموزشهای تخصصی امکان پذیر نیست. انضاری با ذکر این نکته که مثلت مسافر، راهنما و آژانس در تورهای ورودی موثر است گفت: راهنمایان و آژانس ها هم نقش بسزایی در زمینه مدیریت آن دارند. مدرس سازمان گردشگری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گردشگری داخلی همچنان بر پایه مسافرت های خانوادگی و با خودروهای شخصی استوار است و نقش برنامه ریزی در آن بسیار کم رنگ است و میزان مسافران عبوری از مناطقی مثل گیلان نیز بسیار زیاد است. انصاری در پاسخ به عدم استفاده از ظرفیتهای گردشگری در ایران اظهار کرد: ایران یکی از چند کشور غنی در جاذبه های تاریخی و طبیعی جهان است که کاستی ها در بخش اقامت و حمل و نقل دارد و توسعه زیرساخت ها تنها رهیافت ممکن برای حل این مشکل است. وی در پایان، موازی کاری را از آسیب های وارده بر گردشگری ایران اعلام کرد که عدم واگذاری اختیارات کافی به سازمان میراث فرهنگی از دلایل اصلی آن است. این تورلیدر اضافه کرد: جبران کمبود ها با استفاده از ظرفیت سایر سازمان ها از جمله دلایل وورد دیگر بخش هاست چون مشارکت همه جانبه در گردشگری سایرکشور ها نیز مشاهده می شود که با مدیریت متمرکز و آموزشهای کافی می توان این نقیصه را بر طرف کرد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code