| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران:  طی حکمی رئیس شورای برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان معرفی شد.
 علیرضا فرخ بخت فومنی، سرپرست معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، طی حکمی که از سوی دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان صادر شد، به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب شد.
در این حکم آمده است : در خصوص ابلاغ ساختار و شرح وظایف عوامل اجرایی دبیرخانه  کمیسیون های هیأت امنا و شورا های تخصصی استان گیلان، به موجب این حکم جناب عالی به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان منصوب می شوید. امید است با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده خویش در جهت اجرای وظایف ذکر شده در بخشنامه فوق الذکر موفق باشید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code