| پنجشنبه، 02 بهمن 1399
انتخابات نظام مهندسی ساختمان گیلان نیمه تمام ماند:
       کد خبر: 12686
نگاه ایران: انتخابات نظام مهندسی ساختمان امروز در سرتاسر کشور برگزار می شود. با این حال در گیلان این انتخابات که قرار بود با حضور نزدیک هجده هزار عضو سازمان نظام مهندسی در این استان در شهرهای مختلف انجام بپذیرد به دلیل قطعی سیستم، اشتباه در قرار دادن اسامی کاندیدا ها و کندی برگزاری در ساعت ۱۲/۳۰ لغو شد. آنچه از صبح در محل برگزاری انتخابات گذشت را در ادامه بخوانیذ: ۷/۴۵: سیزده عضو هیات مدیره در انتخابات نظام مهندسی ساختمان گیلان برگزیده خواهند شد. ۸ صبح: قرار بود این انتخابات از ساعت ۸ صبح آغاز شود اما هنوز خبری از شروع انتخابات نیست، مسولین برگزاری انتخابات جز رسانه های خاص از ورود خبرنگاران و پوشش خبری سایر رسانه ها جلوکیری می کنند. ۸/۳۰: هنوز فرایند انتخابات آغاز نشده و بر تعداد افرادی که برای رای دادن به محل انتخابات مراجعه می کنند لحظه به لحظه افزوده می شود. ۹/۱۲: ازدحام جمعیت از این در ورودی محل رای گیری و عدم شروع انتخابات، شنیده ها حاکی از قطع اینترنت و عدم دسترسی مجریان به سایت انتخابات است. ۹/۴۵: گویا عدم هماهنگی سازمان راه و شهرسازی گیلان به عنوان مجری انتخابات با پلیس راهور از علل ترافیک شدید در محل برگزاری انتخابات است. ۱۰/۰۰: سر انجام درب انتخابات نظام مهندسی در سالن دهگان برای رای گیری باز شد. ۱۰/۱۰: حدود ۲۵۰ نفر بیرون درب سالن دهگان رشت تجمع کرده اند. ۱۰/۲۰: با وجود اینکه اولین گروه رای دهنده وارد راهروهای محل اخذ رای شدند، ولی سیستم اینترنتی انتخابات همچنان قطع است. ۱۰/۲۱: تعدادی از مهندسان که جهت رای گیری مرخصی گرفته بودند با تاخیرات به وجودآمده برگشتند. ۱۰/۳۰: سیستم محل برگزاری انتخابات دوباره وصل شد. نظام مهندسی انتخابات ۱۱/۰۰: بعضی کاندیدا ها که از ساعات اولیه حضور دارند با تاخیرات به وجود آمده نسبت به ریزش رای خود ابراز نگرانی می کنند. ۱۱/۲۰: همچنان صف طویلی از رای دهندگان در بیرون سالن رای گیری وجود دارد که ناشی از تاخیرات به وجود آمده است. مجریان انتخابات افراد را به صورت چند نفره وارد حوزه رای گیری می کنند. ۱۱/۲۵: انتخابات به کندی در حال برگزاری است. ۱۱/۵۰: دوباره سیستم انتخابات قطع شده است. ۱۲/۱۵: شنیده ها حاکی از آن است ۵ استان مشکلی قطعی اینترنت دارند که گیلان نیز جزو آنان محسوب می شوند. ۱۲/۲۲: سیستم انتخاباتی وصل شده، ولی همچنان به کندی پیش می رود. اسامی بعضی کاندیدا ها به اشتباه در رشته های دیگر وارد شده و همین کار را سخت تر کرده است. ۱۲/۳۰: انتخابات به دلیل اختلال مکرر سیستم و کندی برگزاری رای لغو شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code