| سه شنبه، 07 بهمن 1399
[caption id="attachment_12618" align="alignnone" width="164"]رامتین باقری رامتین باقری[/caption] مناطق روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملّی، نقش مهمی را در توسعه ملی ایفا می کنند، پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش موثری در توسعه ملی داشته باشد. حال اگر به دلایلی در روند پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، به گونه ای که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش نباشد، در آن صورت آثار و پیامدهای مسائل روستائی در بخش شهری نیز خود را نشان خواهد داد. توسعه پایدار و یکپارچه ملی، معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستائی است. برنامه ریزی برای توسعه روستاها، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می شود و برای متحول سازی ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی به کار می روند . آنچه اکنون مورد نظر جامعه روستایی کشور عزیزمان ایران می باشد برخورداری از حقوق شهروندی مساوی و عادلانه در اختصاص منابع ملی است. حمل و نقل یکی از زیربناهای اصلی توسعه جوامع محسوب می شود. میزان رشد توسعه همه جانبه کشورها و جوامع ارتباط مستقیمی با سیستم حمل و نقل آنها دارد. اهمیت حمل و نقل در توسعه اقتصادی به اندازه ای است که بسیاری از صاحب نظران، جهش اقتصادی کشورهای توسعه یافته را ناشی از سرمایه گذاری مناسب دربخش حمل و نقل می دانند. در این راستا ، اهمیت بخش حمل و نقل عمومی برای جوامع سبب شده است که دولت ها نقش اصلی را در احداث و توسعه زیر بناهای حمل و نقل برعهده گیرند و بر فعالیت های حمل و نقل انجام شده توسط بخش خصوصی نیز ، نظارت مستمر اعمال کنند. بررسی ها نشان می دهد حمل سریع، ارزان و با کیفیت محصولات کشاورزی، دسترسی مطمئن به امکانات حمل ونقل عمومی ، بهبود شرایط زندگی ، جلب گردشگران داخلی و خارجی ..... از خواسته های امروز تمامی روستائیان محسوب می شود . فقدان خدمات حمل و نقل مطلوب عملاً موجب محروم شدن این قشر سخت کوش از بسیاری از خدمات مورد نیاز شده که دستیابی به آنها مستلزم صرف هزینه های بیشتر است. روستاهای کشور از نظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی درمقایسه با شهرها درسطح پایین تری قرار دارند و بدون تردید یکی از دلایل توسعه نیافتگی و محرومیت روستاها ضعف خدمات حمل و نقل است و میزان فقر و محرومیت روستاها، با میزان دسترسی آنها به خدمات حمل و نقل ارتباط مستقیمی دارد. از همین رو با توجه به این که جامعه روستایی نقش اساسی درتولید محصولات کشاورزی و دامی کشور را ایفا می کند، هرگونه سرمایه گذاری بخش دولتی در روستاها و به ویژه درحمل و نقل که محرک توسعه است، هزینه محسوب نمی شود و آثار آن در جذب و ماندگاری جمعیت روستایی و در نتیجه افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و خودکفایی کشور نمایان خواهد شد. امید است با اتکاء به خداوند متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری و نگاه مدبرانه ریاست محترم جمهور و همچنین تلاش مردان و زنان زحمتکش در جای جای این سرزمین ، شکوفه های پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر نمایان گردد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code