| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران: قربان عفتی هفتمین اهدا شده مرگ مغزی در گیلان طی سال جاری است. به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان؛ قربان عفتی، مرد ۵۷ ساله خمامی که ۱۷ تیر سال جاری به دلیل مسمومیت مرگ مغزی شده بود هفتمین مورد اهدا شده مرگ مغزی در سال جاری است. کبد وی با رضایت خانواده در واحد فراهم آوری مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code