| دوشنبه، 29 شهریور 1400
توسط هیات علمی دانشگاه گیلان؛
       کد خبر: 125661
نگاه ایران: گونه جدید از شاخه کرم های پهن توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان کشف، نامگذاری و ثبت جهانی شد. یک گونه جدید و یک جنس جدید سستود از راسته Trypanorhynchaمتعلق به رده Cestoda که در آبهای خلیج فارس در روده گونه ای کوسه ماهی به نام Paragaleus randalli زیست می کند توسط دکتر محمد حاصلی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان و زهرا مالک پور فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در قالب پایان نامه این دانشجو، کشف، توصیف، نامگذاری و ثبت جهانی شد. این کشف در قالب مقاله ای در مجله Systematic Parasitology که ناشر آن Springer می باشد،به انتشار رسیده است.در مقاله مذکور آناتومی بدن با جزییات بسیار توصیف شده است . اسم جنس جدید به افتخار الگا فرزند زهرا مالک پور Olgaella و اسم گونه به افتخار النا فرزند دکتر حاصلی Olgaella elenae نامگذاری شد. استفاده از فرمت لاتین شده اسامی بستگان مولفین در نامگذاری تاکسون های جدید به عنوان یک عرف بین المللی پذیرفته شده است. در حال حاضر نمونه های کشف شده در موزه تاریخ طبیعی ژنو در سوییس نگهداری می شوند که دسترسی تمامی محققین در سراسر جهان به آنها از طریق آن موزه فراهم است. با احتساب این گونه جدید، تعداد گونه های جدید سستود که دکتر حاصلی در کشف، توصیف و نامگذاری آنها نقش داشته است به ۱۰ گونه می رسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code