چهارشنبه، 07 آبان 1399 | 2020 Wednesday 28 ,October  
نگاه ایران: شهرستان شفت بدلیل شرایط اقلیمی و توپوگرافی خاص آن واجد منابع آبهای سطحی فراوان خصوصا رودخانه ها میباشد . رودخانه امامزاده اسحاق و امامزاده ابراهیم و سیاهمزگی بعنوان سرشاخه اصلی رودخانه پسیخان بعنوان شریانهای اصلی آبی شهرستان قلمداد میگردند . رودخانه ها علاوه بر نقش بی نظیر آنها در تأمین آب و تداوم حیات اکوسیستم های وابسته به ان زیستگاه مناسبی برای انواع آبزیان، پرندگان و پستانداران و خزندگان و دوزیستان مهیا می نمایند. زنبورخوار معمولی با نام علمی merops  apiaster بعنوان یکی از گونه های پرندگان مهاجر شهرستان میباشد که در دیواره شنی رودخانه های شهرستان مبادرت به لانه گذاری و جوجه اوری نموده است. در پی پایش کارشناسان از رودخانه ها برای اولین بار مشاهده گردید که زنبورخوار به تعداد 100 جفت در حاشیه رودخانه سیاهمزگی تخم گذاری و جوجه آوری نموده اند. زنبورخوار معمولی به طول 28 سانتیمتر و به واسطه رنگ خرمایی سر و پشت و گلوی زرد روشن به آسانی شناخته می شود. در پرواز، حشرات را شکار کرده و پروازش زیبا است. پرنده ای اجتماعی است و اغلب روی سیم های برق و تلگراف می نشیند. اگر چه این پرنده بدلیل تغذیه از زنبورهای عسل مورد شکار زنبورداران قرار می گیرد ولی با توجه به نقش موثری که در تغذیه از حشرات و آفات زراعی دارد بایستی از زیستگاه های تولید مثل آن مراقبت و حفاظت نمود. رضا زمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت گفت: شکار این گونه ممنوع بوده و از عموم مردم تقاضا داریم تا در حفاظت از این گونه زیبا که نقش بسزایی در چرخه طبیعت ایفا میکند با ماموران حفاظت محیط زیست همکاری نمایند و برای حفاظت از کندوهای عسل با نصب علائم و آدمک ها و ایجاد صداهای مصنوعی می توان این پرندگان را از محدوده های زنبور داری دور کرد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code