| دوشنبه، 10 مهر 1402
نگاه ایران: رئیس هیئت فوتبال گیلان با بیان اینکه ۵ سال در برابر تمام فشارها مقاومت کردیم، گفت: ورزشگاه تختی انزلی نیاز به بازسازی و تجهیز دارد . قربانعلی الماسخاله با بیان اینکه اداره کل تربیت بدنی و هیئت فوتبال گیلان تمام تلاش خود را برای مهیا کردن ورزشگاه های گیلان برای مسابقات فوتبال به کار بسته اند، اظهار داشت: ورزشگاه های رشت و انزلی از نظر سازمان لیگ فاقد شرایط و الزامات اولیه برای برگزاری مسابقات هستند. رئیس هیئت فوتبال گیلان با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن فدراسیون برای برگزاری بازی های سپیدرود و داماش در ورزشگاه عضدی به کار بستیم اذعان داشت: ورزشگاه تختی انزلی نیاز به بازسازی و تجهیز دارد و برای این ورزشگاه باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه سال گذشته با پذیرش تمام عواقب و مسئولیت ها از سوی سازمان لیگ اقدام به برگزاری بازی در عضدی کردیم گفت: سال گذشته اگر به خاطر عدم استحکام و امنیت ورزشگاه عضدی خون از بینی کسی می ریخت هیئت فوتبال گیلان باید پاسخگوی این مسئله می شد. الماسخاله با اشاره به اینکه ورزشگاه عضدی رشت از لحاظ استحکام و ایمنی مشکل دارد بیان داشت: دفتر فنی اداره کل تربیت بدنی و مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان از تایید ایمن بودن سکوهای ورزشگاه عضدی خودداری کردند. رئیس هیئت فوتبال گیلان با بیان اینکه به جز سکوهای ورزشگاه عضدی نورافکن های ورزشگاه عضدی دارای ایمنی و کیفیت لازم جهت مسابقات نیست گفت: سازمان لیگ از تایید نورافکن های ورزشگاه عضدی خودداری کرده است. وی با اشاره به اینکه ورزشگاه سردار جنگل  رشت نیز نیاز به تجهیز دارد اظهار داشت: نورافکن، چمن و اسکوربرد ورزشگاه سردار جنگل نیاز به ارتقاء دارند تا بتوان از این ورزشگاه استفاده کرد. الماسخاله با بیان اینکه شورای تامین استان گیلان از ۵ سال پیش با برگزاری بازی ها در عضدی مخالفت می کرد گفت: با اصرار هیئت فوتبال استان گیلان و پذیرش قسمت زیادی از مسئولیت ها توانستیم در چند سال گذشته بازی ها را در عضدی برگزار کنیم. رئیس هیئت فوتبال استان گیلان در ارتباط با اینکه وی تمایلی برای برگزاری مسابقات در عضدی ندارد، خاطرنشان کرد: این سخن را کسانی می گویند که حافظه کوتاه مدتی دارند. وی گفت: من ۴ سال پیش برای برگزاری مسابقه داماش با پرسپولیس در برابر تمام ایران ایستادم و نگذاشتم تا حق داماش خورده شود و تمام مسئولیت هایش را هم یک تنه برعهده گرفتم؛  اتاق من تا صندلی ورزشگاه عضدی چند متر فاصله دارد پس دلیلی دارد که می خواهم مسابقه را ۲۰ کیلومتر دورتر از دفترم برگزار کنم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code