شنبه، 03 آبان 1399 | 2020 Saturday 24 ,October  
نگاه ایران: عضو هیات رئیس فدراسیون فوتبال گفت که اعضای هیات رئیسه از عملکرد کمیته بازاریابی و اقتصادی رضایت نداشت و تصمیم به خاتمه همکاری با امیر عابدینی گرفت. به گزارش ایسنا، عبدالکاظم طالقانی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به اینکه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از عملکرد کمیته بازاریابی و اقتصادی رضایت نداشت، در جلسه دو ماه گذشته عدم رضایت خود را به اطلاع ریاست فدراسیون رساند و بنا شد که ایشان اقداماتی را انجام دهند. ضمن اینکه امیر عابدینی مدت یک ماه است که در این کمیته فعالیت نمی کند و خارج از کشور به سر می برد، خواهان تغییر روند و وضعیت این کمیته به منظور توسعه و تقویت هر چه بیشتر شدیم. او در پایان گفت: بر همین اساس، هیات رئیسه تصمیم گرفت که به همکاری با عابدینی خاتمه داده و مقرر شد هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در قالب یک توافقنامه تبلیغات محیطی و حق پخش را با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، عمل کند. همچنین به بررسی قراردادهای شرکت فناپ پرداختیم و مواردی که در رابطه با موضوعات مختلف با این شرکت وجود داشت را بررسی کردیم.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code