| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران:مسعود ده نمکی درباره تصویری که با باتوم از او در فضای مجازی دست به دست می شود توضیحاتی ارائه کرد. مسعود ده نمکی کارگردان سه گانه «اخراجی ها» در اینستاگرام نوشت: «وقتی شیطنت یک عکاس سر صحنه فیلم تیتر سایت های مدعی روشنفکری و باعث قضاوت دیگران می شود. اینجا کوی دانشگاه است نه سر صحنه فیلم باور کنید! اخلاق کیلویی چند؟ این شتر دروغ پردازی در خانه همه می خوابد دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد! بعضی ها با سکوتشان آنروز توقع دفاع نداشته باشند. آسیاب به نوبت.»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code