| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران:  عصر دیروز دومین برنامه قصه خوانی آموزشی در پارک کودک فاز دو خیابان معلم برگزار شد.
محمد پورناصرانی بازی را عمده ترین شکل فعالیت کودک و مناسب ترین آن برای بروز رشد استعداد و خلاقیت او دانست و اظهار داشت: بازی نقش مهمی در پرورش، رشد و خلاقیت کودک دارد. شهردار منطقه یک با اشاره به ایجاد تحول کودک در مسیر بازی خاطر نشان کرد: فعالیت های گوناگون کودک در صورت وجود شرایط لازم، نخستین جوانه های خلاقیت و آفرینندگی را پدیدار می کند. وی افزود: برنامه قصه خوانی خلاق همراه با نمایش مشارکتی کودکان که تاکنون در دو پارک از پارک های منطقه یک برگزار شد، نیروهای بالقوه کودکان را به نیروی بالفعل تبدیل می نماید. محمد پورناصرانی تصریح کرد: این برنامه در روزهای بیستم و بیست و دوم از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به ترتیب در پارک گیلان (خیابان ۱۸۴ گلسار) و پارک کودک (فاز دوم خیابان معلم) با هدف آموزش پیام های شهروندی ادامه خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code