| پنجشنبه، 01 مهر 1400
نگاه ایران: چهار پسر جوان بعد از دستگیری تعرض به دختر را رد کردند و مدعی شدند او خودش به این رابطه تن داده است.
روزنامه شرق نوشت: پسر نوجوانی که متهم است به اتفاق دوستانش دختری را آزار داد ه است، از سوی قضات به ١٨٠ ساعت کار اجباری در اماکن عمومی محکوم شد و همدستانش به شلاق محکوم شدند. فروردین ماه سال گذشته دختری به مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از سوی چهار پسر مورد تعرض قرار گرفته است. این دختر در توضیح شکایت خود گفت: به ترمینال جنوب رفته بودم تا دوستم را که از سفر برگشته بود، سوار ماشین کنم و به خانه اش در شرق تهران ببرم. منتظر دوستم بودم که پسر جوانی بی هوا سوار ماشینم شد. او از من خواست حرکت کنم و وقتی دید مقاومت می کنم، تهدیدم کرد؛ من هم مجبور شدم حرکت کنم. سه موتور پشت سر ما حرکت می کردند که از دوستان مرد جوان بودند. آنها من را به جایی خارج از شهر بردند و مورد تعرض قرار دادند و بعد هم تهدیدم کردند و گفتند اگر شکایت کنم دوباره کار خود را تکرار می کنند. پلیس در بازجویی از این دختر متوجه شد او شماره تلفن همراه چند نفر از متهمان را دارد؛ بنابراین از او خواست با این پسرها قرار صوری بگذارد. وقتی چهار پسر جوان سر قرار حاضر شدند، مأموران آنها را بازداشت کردند. چهار پسر جوان بعد از دستگیری تعرض به دختر را رد کردند و مدعی شدند او خودش به این رابطه تن داده است. یکی از آنها به نام آرش به مأموران گفت: ما در ترمینال جنوب بودیم که دختر جوان آمد و از فرشاد دوستم خواست برایش حشیش تهیه کند و گفت به خاطر این کار پول هم می دهد. فرشاد هم قبول کرد و حشیش را برایش خریداری کرد. چون تنها بود به ما گفت که با هم به جایی برویم و حشیش بکشیم و ما هم قبول کردیم. حدود ساعت چهار صبح بود که به خارج از شهر تهران رفتیم. آتش روشن کردیم و حشیش کشیدیم و تا صبح خوش گذرانی کردیم. البته قبول دارم که با دختر جوان رابطه هم داشتیم. او خودش به این رابطه تن داد و ما اصلا او را مجبور نکردیم. این گفته ها از سوی سه همدست دیگر او نیز مورد تأیید قرار گرفت و آنها گفتند هیچ اجباری در کار نبوده است و دختر جوان خودش اصرار داشت دوباره آنها را ببیند. با تکمیل تحقیقات هیئت قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران جلسه رسیدگی به این پرونده را تشکیل دادند. روز گذشته جلسه رسیدگی به اتهام چهار متهم برگزار شد. شاکی یک بار دیگر ادعا کرد از سوی چهار پسر مورد تعرض قرار گرفته اما آنها این اتهام را رد و گفته های خود در مرحله تحقیقات را تکرار کردند. آنها این بار ادعا کردند اصلا رابطه ای در کار نبوده است. یکی از متهمان که پسری ١٧ساله بود، گفت: ما اصلا با این دختر رابطه ای نداشتیم و حداقل اینکه من ندیدم دوستانم با او رابطه داشته باشند و خودم هم کاری نکردم؛ ما فقط آتش روشن کردیم و حشیش کشیدیم و خوش گذرانی کردیم؛ بعد هم حدود ساعت شش صبح بود که به یک کله پزی رفتیم و صبحانه خوردیم و هرکسی به دنبال کار خودش رفت. اگر واقعا قرار بود که ما او را مورد آزار قرار دهیم، لزومی نداشت که شماره تماسمان را به او بدهیم. اگر ما چنین جرمی انجام داده بودیم، خودمان را از این دختر مخفی می کردیم اما او شماره تماس همه ما را داشت و دوباره قرار گذاشت. این در حالی بود که دختر جوان همچنان اصرار داشت که از سوی چهار جوان مورد آزار قرار گرفته است. او وقتی با ادعای چهار پسر جوان روبه رو شد که گفتند با دختر جوان هیچ رابطه ای نداشتند، گفت: آنها شماره تماسشان را به من دادند، چون قول دادم که شکایت نمی کنم و آنها باور کردند. متهمان دروغ می گویند، آنها من را مورد آزار قرار دادند. سه متهم دیگر هم اعلام کردند رابطه ای با این دختر نداشته اند و آنچه او ادعا کرده، دروغ است. با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات وارد شور شدند و با توجه به اینکه مدارک کافی برای تأیید ادعای دختر جوان وجود نداشت، چهار پسر جوان را در اتهام رابطه نامشروع مجرم شناختند. با توجه به اینکه سه نفر از متهمان بالای ١٨ سال بودند، از سوی قضات به ٩٩ ضربه شلاق محکوم شدند و یکی از آنها که زیر ١٨ سال بود با توجه به شرایط سنی اش به ١٨٠ روز کار اجباری در اماکن عمومی محکوم شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code