| پنجشنبه، 25 شهریور 1400
نگاه ایران: معماران ایرانی توانستند در پنج بخش مختلف جایزه فستیوال جهانی معماری سال ۲۰۱۷، جزو فینالیست های این دوره باشند.
 نام بیمارستان پارس رشت در بین فینالیست های فستیوال جهانی معماری قرار گرفت. جشنواره جهانی معماری تنها جشنواره ای است که شامل جوایز، داوری زنده، کنفرانسها وحضور شبکه های تلویزیونی می باشد. این جشنواره یک رویداد سه روزه برای معماران و متخصصان طراحی داخلی است که همچنین امسال با جشن دهمین سالگرد WAF مصادف شده است. معماران ایرانی توانستند در پنج بخش مختلف جایزه فستیوال جهانی معماری سال ۲۰۱۷، جزو فینالیست های این دوره باشند. مراسم انتخاب ساختمان سال نوامبر ٢٠١٧ در برلین برگزار می شود. ساختمان بیمارستان پارس رشت که کارفرمای آن شرکت طب زیست بنیان در بخش سلامت قرار گرفته است. گفتنی است شرکت مهندسین مشاور معماری موج نو طراحی این بیمارستان را برعهده داشته است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code