| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران: جانشین سازمان وظیفه عمومی گفت: امسال آخرین مهلت ثبت نام در طرح جریمه سربازی است. سردار ابراهیم کریمی گفت: اضافه خدمت سنواتی مشمولان غایبی که تا ۲۲ بهمن ماه سال ۹۶، خود را برای انجام خدمت سربازی معرفی کنند، بخشیده می شود. او گفت: اکنون شرایطی فراهم شده که آن دسته از سربازانی که اضافه خدمت انضباطی دریافت کرده اند نیز مشمول بخشش ها شوند. جانشین سازمان وظیفه عمومی در خصوص وضعیت مشمولانی که دارای هشت سال غیبت یا بیشتر هستند، گفت: در حال حاضر امکان معافیت از سربازی با پرداخت جریمه ریالی وجود دارد، اما افرادی که بخواهند به سربازی بروند نیز می توانند از این فرصت استفاده کرده و نسبت به رفع اضافه خدمت خود اقدام کنند. کریمی با تاکید بر اینکه ” فرصت بخشش مشمولان غایب تکرار شدنی نیست”، گفت: توصیه می شود افراد برای بهره مندی از فرصت بخشش، هر چه سریع تر اقدام کنند. او با اشاره به فراخوان متولدین ۷۸ برای حضور در خدمت سربازی گفت: در حال حاضر متولدین ۷۸ فراخوان شده اند و می توانند هر ماه که به ۱۸ سالگی تمام می رسند برای حضور در خدمت سربازی اقدام کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code