| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور شرکت های خارجی سرمایه گذار در پارس جنوبی حرکتی رو به جلو است، گفت: باید شرایط لازم برای حضور شرکت های خارجی در شمال کشور نیز فراهم شود.
اسدالله عباسی در گفتگو با ۸دی، با مثبت خواندن ورود شرکت های خارجی سرمایه گذار در کشور اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی حرکتی در راستای رفع تحریم ها است. وی با بیان اینکه ما منتظر بودیم که شرکت های خارجی به طور جدی وارد شوند و با ایران عقد قرار داد کنند، افزود: تاکنون صحبت از حضور شرکت های خارجی در کشور بود و ما عملا چیزی از حضور شرکت های بزرگ خارجی در کشور ندیده بودیم. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حاضر شدن شرکت های خارجی در حوزه صنعت نفت یک گام رو به جلو است. رئیس مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه زیرساخت های لازم برای ورود شرکت های خارجی در کشور باید افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که حضور شرکت های خارجی سرمایه گذار در کشور ادامه پیدا کند. نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی حضور شرکت های خارجی در پارس جنوبی را فرصتی برای حضور در شمال کشور برشمرد و تصریح کرد: باید قرارداد هایی در حوزه نفت و میادین نفتی بیشتر و پروژه نفت خزر نیز آغاز شود. عباسی با اشاره به اینکه دولت منتظر بود تا شرکت های خارجی سرمایه گذار در حوزه نفت ورود پیدا کنند و مشارکت داشته باشند، افزود: ورود شرکت های خارجی سرمایه گذار در کشور روزنه امیدی برای اقدام بعدی در گیلان و گشایش فاز های نفتی در شمال کشور است. این نماینده مجلس با اذعان به اینکه ایجاد فاز نفتی و پتروشیمی در خزر موجب شکوفایی اقتصادی در گیلان می شود، گفت: علاوه بر رشد اقتصادی گیلان اشتغال نیز به شدت تحت تاثیر مثبت خود قرار می دهد و شاخصه های اشتغال استان با ایجاد فازهای پتروشیمی و نفتی افزایش پیدا می کند
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code