| شنبه، 04 بهمن 1399
نگاه ایران: خانم معصومه ابراهیم پور، همسر هادی نوروزی روزهای سختی را سپری می کند. مرگ کاپیتان فقید پرسپولیس، برای او به قدری تلخ است که نمی داند چگونه با این اتفاق کنار بیاید. دیروز هم در مراسم ختم این بازیکن در کپورچال، خانم ابراهیم پور شرایط مساعدی نداشت و فقط گریه می کرد. از سویی هانی پسر هادی هم که فهمیده پدرش از دست رفته و دیگر بازنمی گردد، در طول مراسم فقط به اشک های مادرش نگاه می کرد و بهت زده بود. هر کدام از بازیکنان و مسئولانی که برای حضور در این مراسم به کپورچال رفته بودند، دقایقی با همسر هادی نوروزی حرف زدند و او از اتفاقات آن شب گفت. خانم ابراهیم پور درباره اتفاقات آن شب و لحظه مرگ همسرش گفت: «هادی تا نزدیک ساعت 3 بیدار بود و بعد خوابید. من بیدارم بودم که متوجه شدم هادی دارد خیلی بد نفس می کشد. فکر کنم فقط نیم ساعت خوابیده بود. فکر کردم دارد خواب بد می بیند، او را تکان دادم اما دیدم نه اصلا خواب نیست و حالش بد شده. هر چقدر تلاش کردم بلندش کنم نتوانستم. پایش تکان می خورد. اصلا نمی دانستم چکار کنم. بدو بدو بیرون رفتم که یکی را پیدا کنم تا هادی را به بیمارستان ببریم اما آسانسور خانه هم خراب شده بود. تا بروم و برگردم، دیدم هانی دخترم بغلش است و او دیگر نفس نمی کشد. دخترم بغل هادی بود که از دنیا رفت...» این گفته های همسر هادی نوروزی باعث گریه حاضرین شد. او گفت که شوهرش را در یک چشم به هم زدن از دست داده و باور این مسئله برایش ممکن نیست. عکس همسر و فرزندان هادی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code