دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
با حکم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان؛
نگاه ایران/گروه اجتماعی: به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان ، معصومه زاداحدی به عنوان سرپرست امور مشترکین آب و فاضلاب شهری منطقه دو رشت منصوب شد. پیشتر رضا نظرنژاد این مسوولیت را بر عهده داشت که با بیش از پنجاه هزار مشترک بزرگترین منطقه شهرستان رشت محسوب می شود. معصومه زاداحدی فارغ التحصیل مهندسی آب و زهکشی از دانشگاه گیلان است و سابقه مسولیت امور مشترکین خشکبیجار و مسولیت فروش انشعابات منطقه 2 را در کارنامه دارد. ماه گذشته نیز با حکم سید حمید حسینی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان، ماریا نیک کار بعنوان اولین خانم رئیس اداره در آبفای گیلان، به عنوان رئیس اداره آب و فاضلاب شهر خمام منصوب شد.  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code