| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران: در ادبیات اقتصادی میان مفاهیمی چون تورم و نرخ سود و تسهیلات بانکی رابطه ای منطقی وجود دارد و می توان این ارتباط را در بررسی نظام های اقتصادی مشابه سیستم اقتصادی ایران مشاهده کرد. به عبارت دیگر در نظام اقتصادی حاکم در ایران، فضای بازار از تعادل کافی برخوردار نیست و نقدینگی سرگردان بالایی در آن موج می زند به نحوی که میانگین رشد نقدینگی بیش از ٢٠ درصد است. بنابراین در تعیین نرخ سود و تسهیلات بانکی باید همه پارامترهای تاثیرگذار بر آن را مد نظر داشت و از کاهش ٢٠ واحدی نرخ تورم سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢، کاهش همین نسبت در سال آینده را نتیجه نگرفت.  از سوی دیگر در اقتصاد ایران، بازار بورس، مسکن و طلا در برابر نرخ ارز و سود سپرده های بانکی بسیار حساس است زیرا حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست. یکی از راهکارها برای ترمیم شرایط اینچنینی این است که ارتباط میان سود بانکی و تورم رابطه ای منطقی باشد به این معنا که بانک ها نرخ تسهیلات و سپرده خود و نرخ تورم را در یک بسته واحد ببینند. همزمان نباید فراموش کرد که اگر نرخ سپرده سود مشتریان نزد بانک ها بیش از عدد منطقی کاهش پیدا کند این احتمال وجود دارد که سرمایه از بانک ها خارج و روانه بازارهای دیگری شود. در این میان دو نکته اساسی وجود دارد که توجه به آن الزامی است؛ نخست اینکه ضروری است تا بانک ها در راستای کاهش هزینه بانکداری گام بردارند. نمی توان و نباید از این واقعیت چشم پوشی کرد که هزینه بانکداری در ایران نسبت به کشورهایی که دارای سیستم مکانیزه بانکداری هستند، بسیار بالاست. بنابراین استفاده از سیستم بانکداری نوین در نظام اقتصادی ایران الزامی است. به عبارت دیگر بهره وری در بانک های ما مانند بسیاری از بنگاه های اقتصادی دیگر مطلوب نیست. این عدم بهره وری، هزینه را بر دوش مشتریان بانک ها تحمیل می کند در حالی که بانک ها باید با بهره گیری از سیستم نوین بانکداری از این اتفاق جلوگیری کنند. نکته اساسی دیگر این است که بانک ها در روالی طبیعی اقدام به جذب پول سپرده گذاران و سرمایه گذاری کرده اند و باید در قبال آن نرخ سود مطلوبی پرداخت کنند. در این شرایط و با توجه به رقم های متفاوتی که از نرخ سود و تسهیلات بانکی و تورم بیان می شود، می توان گفت که در حال حاضر نرخ سود ٤ تا ٦ درصدی در سیستم اقتصادی ایران عدد مطلوبی باشد. با همه اینها ضروری است که کارشناسان بانک مرکزی به بررسی دقیق در این باره بپردازند تا همواره در مسیر رفع نقاط ضعف سیستم بانکداری ایران گام بردارند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code