دوشنبه، 07 مهر 1399 | 2020 Monday 28 ,September  
ظهر امروز در ساختمان شورای شهر رخ داد؛
نگاه ایران: ظهر امروز یکی از عکاسان خبری شهر رشت در ساختمان شورا مورد توهین واقع شد و پس از آن سیلی خورد. به گزارش حرف تازه، گزارش های دریافتی حاکی از آن است که این عکاس و خبرنگار به ساختمان شورای شهر رشت مراجعه کرده بود تا در خصوص مطالبات شخصی خود با «الف.ک» یکی از مشاورین شورا صحبت کند اما در کمال تعجب پس از اینکه در جمع از سوی آن فرد مورد اهانت قرار گرفت در ادامه صحبت هایش به جای مطالباتش از آن فرد سیلی دریافت کرد!  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code