پنجشنبه، 03 مهر 1399 | 2020 Thursday 24 ,September  
نگاه ایراننتایج آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان (دورۀ اول و دوم متوسطه) سال تحصیلی 97ـ139۶ اعلام شد.
به گزارش ایسنا، فهرست نتایج آزمون ورودی پایۀ هفتم و دهم دبیرستان­های استعدادهای درخشان که در روزهای پنجشنبه 1396.02.14 وروز جمعه 1396.02.15 در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار شده بود، در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش استان ها قرار گرفت. این آزمون ، به منظور شناسایی و جذب دانش آموزان صاحب استعداد برتر جهت ادامۀ تحصیل در دبیرستان های استعدادهای درخشان و در راستای سیاست های اصولی وزارت آموزش و پرورش و مصوّبات شورای عالی آموزش و پرورش، برای سال تحصیلی 97-1396 از بین حدود 264000 نفر داوطلب شرکت کننده در آزمون، برای ورود به پایه های هفتم و دهم برگزار گردید. لازم به ذکر است، پذیرش دانش آموزان برای ورود به دبیرستان های دورۀ اوّل و دوّم متوسّطه استعدادهای درخشان، صرفاً بر اساس رتبۀ مبتنی بر نمرۀ آزمون ورودی بوده و برای پذیرفته نشدگان در آزمون، کارنامة عدم قبولی شامل: وضعیّت پاسخ گویی به سؤالات در هر ماده امتحانی (تعداد پاسخ نادرست، تعداد نزده و تعداد پاسخ صحیح)، نمره آزمون در سؤالات استعداد تحلیلی و تحصیلی، نمره کلّ آزمون و نمرات کلّ آزمون آخرین داوطلب پذیرفته شده در اولویت های انتخابی دانش آموز  صادر و ارائه شده است. بر اساس گزارش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، اعلام اینترنتی  نتایج از طریق  نشانی azmoon.medu.ir انجام می گیرد و لازم است داوطلبان با درج کد ملّی و رمز ورود به پنل شخصی خود در پورتال همگام (یا شماره سریال شناسنامه ثبت شده خود در سناد) وارد سامانه شده و از نتایج خود مطّلع شوند. دریافت درخواست های تجدید نظر در نتایج  نیز از روز سه شنبه 1396.04.20 از طریق همین سامانه صورت می پذیرد. به اطّلاع می رساند به جز فهرست اصلی قبول شدگان، فهرست ذخیره ای برای دبیرستان های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان اعلام نخواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code