| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی:دومین نشست هم اندیشی منتخبان شورای شهر پنجم رشت امروز با حضور هر 11 منتخب شهر رشت با میزبانی جلال الدین محمد شکریه یکی از اعضا برگزار شد. در این جلسه فاطمه شیرزاد به عنوان سخنگوی این شورا تا زمان تشکیل هیات رئیسه انتخاب شد. فاطمه شیرزاد در مورد این جلسه به نگاه ایران گفت: در این جلسه هرکدام از منتخبان ضمن تشکر از اعتماد مردم شریف در مباحث حوزه شهری به هم اندیشی پرداختند. عضو فعلی شورای شهر رشت  بابیان اینکه در این جلسه بر لزوم  همدلی، وحدت و تعامل برای  توسعه و پیشرفت تاکید شد گفت:توجه کیفی بر نظارت در مباحث مالی شهرداری مانند مناقصات و قراردادهای حوزه مدیریت شهری نیز مورداشاره منتخبان پنجمین دوره اعضای شورای شهر بود. شیرزاد ادامه داد: در این جلسه اعضا بر استفاده از تمام ظرفیت های منتخبان در راستای توسعه مدیریت شهری تاکید کردند. سخنگوی شورای شهر پنجم بابیان اینکه این جلسات هر 10 روز یک بار تا زمان تشکیل رسمی شورای شهر انجام می شود گفت: منتخبان شورای پنجم شهر رشت با خدمت گذاری بی منت به مردم و شفافیت در امور بر هم اندیشی جهت انتخاب هیات رئیسه و شهردار کارآمد برای شهر رشت تاکید دارند. گفتنی است جلسه اول به میزبانی رضا رسولی برگزارشده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code