| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران:معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور تصریح کرد که در تریبون های ملی باید بجای کینه، محبت، و بجای تعصب، تجربه نشاند. در یادداشت توئیتری پرویز اسماعیلی آمده است: در تریبون های ملی، از جمله صدا و سیما، آتش به اختیار مدیر و سردبیر نیست. سهو و عمد و اشتباه وخطا، فرق ندارند؛ هزینه های استراتژیک دارند. در تریبون های ملی، باید بجای سیاست، آرمان، بجای شکاف، وحدت، بجای گروه، مردم، بجای امروز، فردا، بجای کینه، محبت، و بجای تعصب، تجربه نشاند. در ادامه این مطلب با اشاره به واکنش شبکه خبر نسبت به اشتباه این رسانه در زیر نویس کردن بخشی از سخنان رییس جمهور در همایش هفته قوه قضاییه (اینجا بخوانید) که در آن شبکه خبر عنوان کرد که "استفاده از احضار به جای دعوت اشتباه سهوی بوده و دولت بهانه می گیرد!"، تاکید شده است: اصلا قبول؛ آنکه زیاد اشتباه می کند، نباید پشت فرمان بنشیند. در اشتباهات سهوی معمولا عذرخواهی می کنند نه اتهام زنی. تقاضا برای انعکاس صحیح سخنان رییس جمهور در رسانه رسمی حق الناس است، بهانه نیست.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code