پنجشنبه، 16 مرداد 1399 | 2020 Thursday 06 ,August  
معاونت خدمات شهری منطقه یک شهرداری رشت خبر داد:
نگاه ایرانبه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، معاونت خدمات شهری منطقه یک با اشاره به تبصره یک بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها که سد معبر عمومی، میدان ها، پارک ها و استفاده غیر مجاز از آنها برای کسب و سکونت ممنوع است، نسبت به پاکسازی عاملان سد معبر در راستای جلب رضایت شهروندان از پیاده روهای منطقه یک خبر داد. شیخ کاظمی با اشاره به اینکه سد معبر یکی از مهمترین عوامل نارضایتی شهروندان هنگام عبور و مرور از پیاده روهاست، تصریح کرد: عملیات پاکسازی با حضور نواحی 3 گانه و با کلیه امکانات منطقه هر روز در یکی از خیابانهای پر تردد منطقه در حال اجرا می باشد که این طرح ویژه دیشب در خیابانهای محدوده گلسار صورت پذیرفت. وی در پایان از اعلام آمادگی شهرداری منطقه یک در راستای همکاری با شهروندان در ارائه خدمات شهری و دریافت درخواستها و نظریات آنان طریق سامانه 137 خبر داد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code