| دوشنبه، 10 مهر 1402
نگاه ایران:سعید فتاحی گفت: ‏ورزشگاه عضدی شرایط مناسب برای برگزاری مسابقات در لیگ برتر ‏را ندارد. زیرا سکوهای این ورزشگاه را از نظر ایمنی برای ‏تماشاگران تایید نشده است و در صورت تخریب بخشی از سکوها برای ‏بازسازی این ورزشگاه تبدیل به کارگاه ساختمانی می شود که امکان ‏برگزاری مسابقه در آن نیست ضمن اینکه نور این ورزشگاه برای ‏برگزاری مسابقات کافی نیست.‏ مسئول مسابقات سازمان لیگ در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد ‏بازدید از ورزشگاه های شهید عضدی وسردار جنگل رشت  عنوان کرد: با پیگیرهای الماسخاله رئیس ‏هیات فوتبال استان و رهنما مدیرکل ورزش و جوانان استان ورزشگاه ‏سردار جنگل در حال آماده سازی است و تیم سپیدرود در صورتیکه ‏این ورزشگاه  تا زمان آغاز رقابت های لیگ برتر آماده شود میزبان ‏حریفان خود در ورزشگاه سردار جنگل خواهد بود. درغیر اینصورت ‏برابر مقررات سپیدرود باید در شهر یا استانی دیگر از حریفانش در ‏لیگ برتر میزبانی کند.‏

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code