| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایراندکتر شاهرخ یوسف زاده چابک پزشک گیلانی متخصص جراحی مغز و اعصاب با رای اعضای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران به عنوان نایب رئیس این انجمن انتخاب شد. به گزارش ایرنا، مدیر رسانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در این باره گفت: دکتر یوسف زاده چابک متخصص جراحی مغز و اعصاب و رئیس این دانشگاه، با رای اعضای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران به مدت سه سال به عنوان نائب رئیس این انجمن انتخاب شده است. طلعت کاویانی با بیان این که این اتفاق می تواند نوید بخش توسعه علوم پزشکی در گیلان به ویژه در رشته جراحی مغز و اعصاب باشد، اظهار کرد: وجود تشکل های علمی می تواند در گسترش دانش و انتقال تجربه های علمی اثرگذار باشند و چه بسا با به کارگیری مناسب بتوانند راهگشای حل بسیاری از معضلات پزشکی در کشور باشند. وی یاداور شد: پس از 60 سال از زمان تاسیس انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران این اولین بار است که یک پزشک گیلانی در کنار پزشکان استان های تهران، شیراز، تبریز و اصفهان قرار گرفته است. انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران شش دهه پیش در ایران راه اندازی شده و در زمان حاضر 500 عضو فعال دارد. این انجمن علمی در عرصه بین المللی از جایگاه مناسبی برخوردار است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code