| جمعه، 02 مهر 1400
نگاه ایران: رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: پس از این التیماتوم هیچ تغییری در ورزشگاه عضدی صورت نگرفت و تغییراتی در نوارفکن ها، اسکوربوردها و… به وجود نیامد و باید گفت که هیچ آجری بر روی آجر گذاشته نشد و با توجه به شرایط موجود ورزشگاه عضدی شرایط پذیرایی از دیگر تیم ها را ندارد.
 سعید فتاحی در مورد میزبانی سپیدرود در رشت گفت: پس از صعود سپیدرود به لیگ برتر به اداره کل ورزش و جوانان گفتیم که در صورت ایجاد اصلاح و تغییرات در ورزشگاههای عضدی و سردارجنگل، تیم سپیدرود می تواند در رشت میزبان دیگر تیم ها باشد. رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ افزود: پس از این التیماتوم هیچ تغییری در ورزشگاه عضدی صورت نگرفت و تغییراتی در نوارفکن ها، اسکوربوردها و… به وجود نیامد و باید گفت که هیچ آجری بر روی آجر گذاشته نشد و با توجه به شرایط موجود ورزشگاه عضدی شرایط پذیرایی از دیگر تیم ها را ندارد. فتاحی در مورد ورزشگاه سردار جنگل بیان کرد: اگر ورزشگاه سردارجنگل تا یک ماه آینده آماده نگردد هیات رییسه سازمان لیگ باید در خصوص میزبانی تیم سپیدرود تصمیم بگیرد و طبق قانون باید ورزشگاهی را در استان گیلان یا استانهای همجوار معرفی کند. رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد چگونگی روند آماده سازی ورزشگاههای میزبان سپیدرود اظهار داشت: خوشبختانه طی صحبت ها و قول های داده شده مقرر گردیده تا یک ماه آینده ورزشگاه سردارجنگل آماده پذیرایی بازی های سپیدرود گردد. وی افزود: ورزشگاه عضدی مشکلات عدیده ای همانند پیست، نور، چمن اسکوربورد، فنس و سکوی تماشاگران دارد و در سکوی روبرو ورزشگاه امکان بهره برداری وجود ندارد و امکان خطرات جانی برای مردم وجود دارد. وی افزود: می خواهند جایگاه روبروی ورزشگاه عضدی را تخریب کنند که با این تخریب ظرفیتی برای تماشاگران جهت میزبانی باقی نمی ماند و اگر سپیدرود با تیم های پرتماشاگر بازی داشته باشد این تخریب ظلمی برای هواداران تیم سپیدرود به دلیل ظرفیت ورزشگاه عضدی است. رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد ورزشگاه سردارجنگل گفت: من پیشنهاد دادم با توجه جدید بودن ورزشگاه سردار جنگل از این ورزشگاه پس از رفع نقص های موجود استفاده شود. فتاحی درباره نحوی حمل و نقل و موقعیت مکانی ورزشگاه سردار جنگل اظهار داشت: مسولین شهری باید جاده دسترسی به ورزشگاه سردار جنگل را درست کنند با توجه به رسیدن راه آهن به آن نقطه از شهر باید جاده خوبی برای آن نقطه در نظر گرفته شود. رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد مالکیت سپیدرود گفت: با توجه به اداره کل تربیت بدنی و عدم قبول کردن مسولیت تیم سپیدرود، آقای مومنی مسولیت این کار را پذیرفته است و باید در ثبت شرکتها این مقوله رسمیت پیدا کند تا پروانه فعالیت به نام ایشان صادر گردد تا بتوانند با بازیکنان به صورت رسمی قرارداد ببندند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code