| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:با دستور دادستان مینودشت، شیدا دختر بچه ای که پدر و مادر معتادش او را از خانه بیرون کرده بودند، به بهزیستی تحویل داده شد. در یکی دو روز گذشته فیلمی در فضای مجازی دست به دست می چرخد و روایتگر زندگی دختربچه ای به نام شیدا در مینودشت است که پدر و مادر معتادش او را از خانه بیرون کرده و حتی شب ها هم در خیابان می خوابد. پس از انتشار این فیلم، دادستان مینودشت دستور پیگیری موضوع و شناسایی این دختر خردسال را صادر کرد. خسروی در گفت وگو با میزان با اشاره به اینکه به نیروی انتظامی دستورات لازم در رابطه با شناسایی این فرد داده شد، تصریح کرد: پس از گشت زنی ماموران نیروی انتظامی در سطح شهر، این فرد شناسایی شد. دادستان مینودشت با بیان اینکه این خانواده به تازگی وارد مینودشت شده بودند، گفت: دختر این خانواده جهت ساماندهی به بهزیستی تحویل داده شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code