| دوشنبه، 05 مهر 1400

نگاه ایران: پرداخت۵۰۰ میلیون تومان حقوق معوقه رانندگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر امروز به دستور فرامرز جمشید پور سرپرست شهرداری رشت پرداخت شد.

وی با حضور در جمع رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ضمن شنیدن خواسته ها و مشکلات آنها دستور پرداخت معوقات رانندگان را صادر کرد.

به گفته جمشید پور سایر حقوق معوقه رانندگان ناوگان اتوبوسرانی نیز  تا دو هفته  دیگر پرداخت می شود .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code