| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:با بسته شدن پرونده انتخابات تا دو سال دیگر، می توان فعالیت احزاب اصلاح طلب را در جدول زیر خلاصه کرد: به گزارش ایلنا، پیش از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، احزاب اصلاح طلب تکاپوی زیادی داشتند تا در انتخابات سهم بیشتری از لیست ها را به خود اختصاص دهند. حالا با بسته شدن پرونده انتخابات تا دو سال دیگر، می توان فعالیت احزاب اصلاح طلب را در جدول زیر خلاصه کرد: در این جدول نام دو گروه شبه حزبی نیز خالی است. یکی بنیاد امید ایرانیان. گرچه قسمتی از بنیاد در حزب پیشرو اصلاحات کار سیاسی خود را از سر گرفت اما هنوز قسمت عمده ای از یاران عارف تمایلی به کار حزبی ندارند. گروه دیگر نیز جمعی از فعالان سیاسی نزدیک به عبدالله نوری است که شامل اعضای سابق ادوار تحکیم و جمع دیگری از فعالان سیاسی می شود که این افراد نیز هنوز درخواستی برای فعالیت رسمی و سیاسی ارائه نداده اند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code