| دوشنبه، 05 مهر 1400
واکنش تامل برانگیز مرد پاریسی بعد از برخورد با زن ایرانی در خیابان
       کد خبر: 122770
فردین علیخواه استاد جامعه شناسی دانشگاه گیلان روزی دریکی از خیابان های شهر پاریس به همراه همسرم به دنبال آدرسی بودیم. می گشتیم و پیدا نمی کردیم. در نبش یکی از خیابان ها مرد میان سالی ناگهان به همسرم برخورد کرد و همسرم بر زمین افتاد. اساسا چنین انتظاری نداشتم چون معمولا در خیابان های شهرهای اروپایی عابران به آرامی و بااحتیاط راه می روند. مرد میان سال به دلیل آنچه رخ داده بود مدام عذرخواهی می کرد و با چرخاندن انگشت اشاره اش کنار سرش، می گفت که اصلاً حواسش به مسیر نبوده است. همه چیز سریع می گذشت. بگذارید صادقانه بگویم. لحظه ای به ذهنم خطور کرد که یقه اش را بگیرم، به او فحش بدهم و مشتی بر صورتش بکوبم!!! با خودم گفتم ناسلامتی تو مرد هستی و باید از همسرت محافظت کنی. ولی خودم را کنترل کردم. چون زود متوجه شدم که در ایران نیستم و آنجا حساب و کتاب دارد! آن مرد میان سال مدام از همسرم می پرسید "صدمه ای ندیده اید؟" می پرسید "آیا لازم است به آمبولانس زنگ بزند؟" همسرم هم می گفت نیازی به آمبولانس نیست. آن مرد آرام شد و دوباره عذرخواهی کرد. موبایلش را از جیبش بیرون آورد و گفت پس به پلیس زنگ می زنم. به همسرم نگاه کردم. هر دو تعجب کردیم. نکند دیوانه است؟ پرسیدم "چرا پلیس؟" گفت "خب بیاید و بررسی کند". باز با تعجب به همسرم نگاه کردم، آیا ما را مسخره می کند؟ به آن مرد میان سال گفتم "لازم نیست پلیس بیاید". چند بار از همسرم پرسید "مشکلی با من ندارید و اجازه می دهید من بروم؟" گفتیم مشکلی نیست؛ بفرمایید. باز توضیح داد، عذرخواهی کرد و رفت. برای من که نسبت به مسائل اجتماعی کنجکاوم این اتفاق قابل تأمل بود. اینکه در کشورهای توسعه یافته، به افراد آموخته اند که برای هر اتفاقی؛ راه حل مسالمت آمیزی وجود دارد و برای پرهیز از تنش و تضاد، بهتر است افراد آن راه حل ها را بکار گیرند. هرچند به عنوان یک جامعه شناس معتقدم که زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افزایش نزاع ها و به عبارتی تضادهای اجتماعی نقش دارند و نباید مسئله را بیش ازحد ساده سازی کرد؛ ولی بااین وجود فکر می کنم که اگر مهارت های حل تضاد و اختلاف به افراد آموزش داده شود شاهد کاهش آمار نزاع باشیم. می دانم که برای مثال در برنامه های آموزشی مدارس کشورهای توسعه یافته و در دروس مهارت های اجتماعی شان، یکی از مباحثی که به شکل های مختلف به دانش آموزان آموزش داده می شود همین مهارت های حل تضاد Conflict Resolution Skills است. این امر نه تنها در نهاد آموزشی بلکه در سایر نهادها به ویژه خانواده هم جدی تلقی می شود. متأسفانه آموزش چنین عناوینی در نهادهای اجتماعی ما جدی نیست. گویی آسان ترین سازوکار حل تضاد، فحش و سپس مشت است! تعارف نداریم؛ در این جامعه از سطوح پایین تا سطوح بالا، معمولاً از آسان ترین سازوکار حل تضاد یعنی فحش و مشت، که البته تبعات ناگواری هم برای جامعه دارد، استفاده می شود. چرا ؟ چون مهارت های حل تضاد را به ما یاد نداده اند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code