| شنبه، 27 شهریور 1400
نگاه ایران:جلسات هیات دولت به طور معمول با حضور رئیس جمهوری و با ریاست وی برگزار می شود. این رویه معمولی است که تنها در هنگامی که رئیس جمهوری در سفر خارج از کشور بوده و یا در مراسم خاصی حضور دارد، نقض شده و جلسه در غیاب رئیس جمهوری با حضور معاون اول برگزار می شود . امروز خبرگزاری ها نوشتند در جلسه امروز هیات دولت صندلی رئیس جمهوری خالی بود و جلسه بدون آنکه رئیس جمهوری در مسافرت خارج از کشور و یا مراسمی ویژه باشد با ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد. هنوز مشخص نیست که علت غیبت رئیس جمهوری چه بوده و آیا این عدم حضور در کابینه ناشی از حضور رئیس جمهوری در یک جلسه خاص و ویژه بوده است؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code