| جمعه، 26 شهریور 1400
نگاه ایران/گروه سیاسی: زندگینامه اعضای هیات دولت شامل روسای جمهوری اسلامی ایران و وزرای 9 کابینه نشان می دهد که سرانه مقامات اجرایی ارشد استان ها در ایران از دهه 60 تا 90 چگونه بوده است. بر اساس تحلیل و استنتاج صورت گرفته از سوی احسان سلطانی از زندگینامه اعضای هیات دولت در مدت زمان مورد اشاره سهم استان گیلان از بین 18 استان دیگر در کمترین حد بوده است. بر اساس این جدول استان یزد دارای بیشترین مقامات ارشد در دولت های سوم تا یازدهم داشته است. پس از یزد سمنان قرار دارد و اصفهان و قم هم در رده های بعدی قرار گرفته اند. استان های دیگر عبارتند از همدان، کرمانشاه، تهران، لرستان، آذربایجان شرقی، کرمان، آذربایجان غربی، گلستان، فارس، خوزستان، مازندران، قزوین، خراسان، مرکزی  و گیلان.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code