| شنبه، 03 مهر 1400

نگاه ایران: رییس اداره هواشناسی شهرستان لاهیجان گفت:بیشترین بارندگی های 24ساعت گذشته گیلان در شهر لاهیجان اتفاق افتاد.

رضا موید ناصری روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا افزود:شهر لاهیجان با بارش 47میلیمتر باران در 24ساعت گذشته بیشترین بارندگی های شهرستان های گیلان را به خود اختصاص داد . به گفته وی این بارندگی ها در ایستگاههای رشت 10 و 9 میلی متر در رودسر 5میلیمتر گزارش شده است. وی خاطرنشان کرد: این بارندگی ها بصورت رگباری بارید و هم اکنون متوقف شده است و از امروز بتدریج افزایش دما را در این منطقه خواهیم داشت. وی حداکثر دمای هوای شهر لاهیجان در روز سه شنبه را 27درجه سانتی گراد و حداقل آن را 19درجه ذکر کرد. وی یادآورشد:بارندگی های اخیر پس از یک ماه از بیست و هفتم خرداد ماه در استان گیلان آغاز شد که تاکنون به صورت کم و بیش پراکنده ادامه داشت و موجب خنک شدن هوا و کاهش دما شده است. وی اظهارداشت:در روزهای پایانی خرداد ماه نیز میزان بارندگی های شهر لاهیجان 26میلیمتر بود. بارندگی های شب و روزگذشته در شهرستان لاهیجان و شرق گیلان خنک شدن هوا و مناسب شدن آن برای مسافران و گردشگران را در پی داشت . این بارندگی ها اثرات مفیدی برای کشاورزی شرق گیلان به ویژه باغ های چای و برنج دارد و باغ های چای را برای چین دوم و برداشت محصول بیشتر آبیاری کرد. لاهیجان با حدود یکصد هزار نفر جمعیت، در شرق استان گیلان واقع شده و از مهمترین شهرهای گردشگرپذیر استان گیلان محسوب می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code