| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:رئیس سازمان صدا و سیما از «نگاه منفی» بخش خبری بیست و سی به وقایع خبری انتقاد کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالعلی علی عسکری رئیس رسانه ملی، در بازدید از بخش های مختلف معاونت خبر و هنگام بازدید از خبرگزاری صدا و سیما، اداره کل پخش اخبار صدا و پخش اخبار سیما با اشاره به ویژگی های بخش خبری 20:30 ضمن تشکر از رویکرد این بخش خبری گفت: قبلا این بخش را با بسته های خبری جذاب و البته آمیخته به طنز می شناختیم؛ ولی گاهی می بینیم این بخش وارد حواشی شده و نگاه منفی به وقایع دارد که باید این رویه تغییر کند. وی ادامه داد: این بخش خبری بستر مناسبی برای طنز اجتماعی و سیاسی است و باید به دور از هر نوع سیاه نمایی، اخبار را از زاویه ای متفاوت رصد کند، در این صورت همه جناح ها و دستگاه ها دوست دارند خبرشان در این بخش منتشر شود. دکتر علی عسکری با اشاره به بازتاب خبرهای این بخش خبری در جامعه اظهار داشت: بارها ترکش های این بخش خبری به ما اصابت کرده و ما باید هر بار پاسخگو باشیم که البته این امر مرسوم در عرصه خبری است. با این حال امیدوارم این بخش خبری به مانند طنز گل آقا رفتار کند. زبانی طنزآلود که هم نقد می کرد و هم مخالفان را مشتاق دیده شدن و زیر ذره بین بردن می کرد. وی افزود: چنانچه بتوانیم به دور از سیاه نمایی و با لحنی خودمانی و باورپذیر رویدادها را رصد کنیم و انتشار دهیم آن وقت در قله خبر رسانی قرار گرفته ایم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code