| سه شنبه، 30 شهریور 1400
نگاه ایران:زنی ۳۳ ساله که از ۵ سالگی در اسطبل احشام زندانی بوده، سرانجام آزاد و توسط مسئولان برای درمان به بیمارستان تحویل داده شد. به گزارش "الجزیره" وزارت زن و خانواده در تونس از سرگذشت این دختر اطلاع پیدا کرده و هیاتی را برای نجات او از طویله ای که سالهای دراز در آن زندانی بوده اعزام کرده است. نماینده وزارتخانه نامبرده به الجزیره گفته است هنگامی که این زن دختری ۵ ساله بوده، پدر و مادرش به پایتخت مهاجرت کرده و دختر خود را، که دچار ناراحتی عصبی بوده، نزد مادربزرگش گذاشته اند. از آن پس دختر در اسطبلی اقامت کرده است که در آن معمولا احشام را نگه داری می کنند. دختر هرگز از اسطبل بیرون نیامده و تنها از روزنه ای برایش غذا می انداخته اند. به گفته مقامات افراد مسئول در سرنوشت دختر باید در برابر قانون پاسخگو باشند. قیروان دومین شهر بزرگ تونس است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code